Verbs that contain G

We have listed 731 verbs that contain G for you in this WordMom word list. All these verbs that contain G were verified by specialists in the English language.

Read more
 • assign
 • aghast
 • agree
 • angle
 • alight
 • avenge
 • align
 • age
 • augur
 • argue
 • allege
 • anger
 • ague
 • aggrieve
 • assignee
 • agitate
 • abridge
 • arrogate
 • augment
 • abnegate
 • average
 • abrogate
 • apology
 • argument
 • anagram
 • assuage
 • anguish
 • adjudge
 • arraign
 • arrange
 • agonize
 • autograph
 • alligator
 • analogize
 • amalgamate
 • arbitrage

Read all verbs that start with A and contain G Menu close button

 • bang
 • belong
 • befog
 • bug
 • bangle
 • barge
 • bodge
 • bugger
 • bright
 • badge
 • badger
 • bugle
 • bung
 • blight
 • bilge
 • beg
 • bungle
 • beget
 • beggar
 • big
 • bring
 • binge
 • bog
 • bag
 • being
 • bogey
 • begin
 • budge
 • boggle
 • brag
 • bogie
 • budget
 • brogue
 • bulge
 • bight
 • bridge

Read all verbs that start with B and contain G Menu close button

 • cadge
 • cadger
 • clang
 • charge
 • cringe
 • cough
 • cudgel
 • cling
 • clog
 • cage
 • cog
 • change
 • consign
 • coinage
 • cogitate
 • clangor
 • conga
 • congeal
 • cosign
 • cabbage
 • crossing
 • catalog
 • converge
 • cribbage
 • campaign
 • ceiling
 • chafing
 • chagrin
 • chug
 • coagulate
 • coggle
 • centrifuge
 • commingle
 • cognition
 • conge
 • clangour

Read all verbs that start with C and contain G Menu close button

 • drudge
 • drug
 • ding
 • drag
 • dig
 • design
 • dag
 • digest
 • dodge
 • deluge
 • dagger
 • deign
 • digit
 • dung
 • danger
 • damage
 • dog
 • dangle
 • dotage
 • dredge
 • dignify
 • degrade
 • dong
 • dislodge
 • debug
 • digress
 • draught
 • divulge
 • defog
 • dialogue
 • derange
 • disgorge
 • disgrace
 • delegate
 • diverge
 • derogate

Read all verbs that start with D and contain G Menu close button

 • egress
 • emerge
 • engulf
 • earwig
 • ensign
 • egg
 • engage
 • edge
 • eagle
 • engine
 • enrage
 • estrange
 • enlarge
 • expunge
 • eulogize
 • entangle
 • energize
 • engorge
 • etching
 • engrave
 • engross
 • exchange
 • ensilage
 • embargo
 • envisage
 • elongate
 • engender
 • emigrant
 • emigrate
 • engineer
 • endanger
 • eulogise
 • evangelize
 • expurgate
 • energise
 • enlighten

Read all verbs that start with E and contain G Menu close button

 • forgo
 • flange
 • fringe
 • fig
 • fog
 • flag
 • finger
 • fight
 • feign
 • forage
 • figure
 • fag
 • fang
 • fidget
 • fagot
 • flight
 • flying
 • flog
 • frog
 • forego
 • fright
 • fling
 • forge
 • fudge
 • forger
 • forget
 • filigree
 • fumigate
 • furlough
 • fencing
 • faggot
 • foliage
 • freight
 • furring
 • fragment
 • frighten

Read all verbs that start with F and contain G Menu close button

 • gut
 • gob
 • gen
 • geyser
 • get
 • given
 • globe
 • gad
 • glass
 • gobbet
 • gobble
 • gibe
 • germ
 • gybe
 • grieve
 • grade
 • gender
 • grit
 • grave
 • gyrate
 • guilt
 • gutter
 • gravel
 • gamble
 • gird
 • gilt
 • gnarl
 • gargle
 • girdle
 • gouge
 • group
 • grunt
 • giddy
 • gambol
 • gasp
 • ginger

Read all verbs that start with G and contain G Menu close button

 • humbug
 • hedge
 • hag
 • hug
 • haggle
 • homage
 • hog
 • hinge
 • hang
 • high
 • hunger
 • hiccough
 • handling
 • harangue
 • heighten
 • hemorrhage
 • hightail
 • hedgehop
 • hugger
 • herringbone
 • hydrogenate
 • hamstring
 • higgle
 • harbinger
 • homogenize
 • highlight
 • hotdog
 • highjack
 • homogenise
 • homologize
 • heliograph
 • hectograph
 • hornswoggle
 • homologise
 • haemagglutinate
 • hemagglutinate

Read all verbs that start with H and contain G Menu close button

 • ignite
 • image
 • ignore
 • ingest
 • ingot
 • impugn
 • infringe
 • intrigue
 • indulge
 • ignoble
 • inveigh
 • inveigle
 • imagine
 • ingrain
 • impinge
 • irrigate
 • ingress
 • immigrate
 • instigate
 • invigilate
 • impregnate
 • invigorate
 • inaugurate
 • indulgence
 • integrate
 • illegitimate
 • interrogate
 • interchange
 • ingratiate
 • intermingle
 • investigate
 • immingle
 • ingraft
 • ingurgitate
 • invaginate
 • ingeminate

Read all verbs that start with I and contain G Menu close button

 • judge
 • jingle
 • jangle
 • jag
 • jug
 • juggle
 • jig
 • jigger
 • jiggle
 • jargon
 • jog
 • joggle
 • judgment
 • jitterbug
 • jacklight
 • jagg
 • jaga
 • jugulate
 • jargonize
 • jargle
 • king
 • knight
 • kangaroo
 • kenning
 • knowledge
 • kedge
 • leg
 • linger
 • long
 • large
 • lug
 • legend
 • lunge
 • lounge
 • lag
 • league
 • lying
 • lodge
 • laugh
 • ledger
 • length
 • ligate
 • log
 • light
 • litigate
 • legalize
 • luge
 • lethargy
 • lengthen
 • leapfrog
 • laughter
 • language
 • languish
 • leverage
 • ligature
 • lighten
 • lighter
 • legalise
 • lagan
 • lithograph
 • legislate
 • legitimate

Read all verbs that start with L and contain G Menu close button

 • magic
 • mining
 • malign
 • margin
 • might
 • mingle
 • monger
 • manage
 • meager
 • meagre
 • merge
 • mug
 • mangle
 • massage
 • malinger
 • misjudge
 • matting
 • madrigal
 • missing
 • marriage
 • message
 • mitigate
 • migrate
 • mortgage
 • magnify
 • misguide
 • magazine
 • marginalize
 • moonlight
 • mythologize
 • magnetize
 • minge
 • messenger
 • mismanage
 • misgovern
 • mimeograph

Read all verbs that start with M and contain G Menu close button

 • negate
 • nag
 • niggle
 • nigh
 • neigh
 • nudge
 • negative
 • navigate
 • neglect
 • niggard
 • neighbor
 • nog
 • negotiate
 • neighbour
 • nogging
 • nitrogenize
 • nigrify
 • nitrogenise
 • nicking
 • newing
 • newfangle
 • neologize
 • negociate
 • nugify
 • oblige
 • ogle
 • organ
 • outgo
 • obligate
 • outweigh
 • outrage
 • organize
 • outgrow
 • overgrow
 • overhang
 • outfight
 • originate
 • oxygenate
 • organise
 • overweight
 • outguess
 • overcharge
 • objurgate
 • oppugn
 • overindulge
 • overgeneralize
 • oxygenize
 • outgeneral
 • outrange
 • overgorge
 • overfatigue
 • overgeneralise
 • oxygenise
 • ought
 • outargue
 • outgun
 • obsign
 • owling
 • outbeg
 • overgo

Read all verbs that start with O and contain G Menu close button

 • page
 • pig
 • pigeon
 • prig
 • pang
 • plague
 • plough
 • pug
 • pledge
 • plunge
 • purge
 • piping
 • paring
 • plug
 • ping
 • plight
 • peg
 • prong
 • package
 • parting
 • pageant
 • prologue
 • prorogue
 • progress
 • prolong
 • prejudge
 • prang
 • prestige
 • periwig
 • pilgrim
 • pong
 • paragon
 • presage
 • pillage
 • portage
 • pigment

Read all verbs that start with P and contain G Menu close button

 • ridge
 • regain
 • regale
 • rouge
 • regard
 • rag
 • rough
 • rage
 • resign
 • regret
 • renege
 • reign
 • ravage
 • ring
 • regrow
 • ragout
 • rig
 • right
 • rogue
 • rug
 • range
 • refuge
 • rampage
 • reforge
 • ratting
 • revenge
 • regress
 • relegate
 • renegade
 • roughen
 • rummage
 • rejig
 • racking
 • recharge
 • regulate
 • regiment

Read all verbs that start with R and contain G Menu close button

 • slang
 • stigma
 • sting
 • shrug
 • slough
 • sign
 • snag
 • signal
 • swig
 • sleigh
 • sough
 • sing
 • signet
 • singe
 • swag
 • surge
 • siege
 • swing
 • slug
 • single
 • sag
 • string
 • shag
 • scrag
 • slight
 • sugar
 • sigh
 • spurge
 • slag
 • silage
 • sponge
 • sight
 • smudge
 • sprig
 • stag
 • stage

Read all verbs that start with S and contain G Menu close button

 • twig
 • trig
 • twinge
 • tag
 • tang
 • twang
 • tight
 • ting
 • tug
 • tinge
 • tingle
 • target
 • tangle
 • tongue
 • tough
 • trudge
 • toggle
 • throng
 • trigger
 • toboggan
 • tangent
 • tighten
 • tango
 • toughen
 • tog
 • towage
 • teargas
 • telegraph
 • transmigrate
 • triangulate
 • transfigure
 • transmogrify
 • tailgate
 • transgress
 • theologize
 • thimblerig

Read all verbs that start with T and contain G Menu close button

 • urge
 • ugly
 • unclog
 • undergo
 • upright
 • untangle
 • unplug
 • unhinge
 • undercharge
 • upsurge
 • uglify
 • undersign
 • upgrade
 • ullage
 • upstage
 • unstring
 • undergird
 • ultracentrifuge
 • unrig
 • ungird
 • unedge
 • upswing
 • unglue
 • ungod
 • upgaze
 • upgrow
 • ungown
 • upgush
 • ungear
 • uphang
 • unhang
 • unbag
 • unpeg
 • unking
 • unget
 • uncage

Read all verbs that start with U and contain G Menu close button

 • voyage
 • verge
 • visage
 • vigil
 • virgin
 • vigor
 • vague
 • vintage
 • vegetate
 • vagabond
 • vantage
 • vinegar
 • vignette
 • virginal
 • vegetable
 • verdigris
 • vulgarize
 • variegate
 • vulgarise
 • vlog
 • venge
 • vagabondize
 • vitilitigate
 • vaagmer
 • vestigate
 • vagissate
 • wing
 • wig
 • wiggle
 • wag
 • wage
 • wigwag
 • weigh
 • wager
 • weight
 • wring
 • waggle
 • wagon
 • wedge
 • wrong
 • wrought
 • wriggle
 • wangle
 • wrangle
 • willing
 • whang
 • wittingly
 • wintergreen
 • whirligig
 • waggon
 • waterproofing
 • whinge
 • witing
 • winge
 • warblingly
 • woolgather
 • weightlift
 • wigher
 • wrig
 • whipgraft
 • wrongfoot
 • xenograft
 • xylograph
 • yang
 • zigzag
 • zing
 • zugzwang
 • zigger
 • zighyr