Adjectives that end with AIC

We have listed 45 adjectives that end with AIC for you in this WordMom word list. All these adjectives ending with AIC were verified by specialists in the English language.

Read more
 • archaic
 • algebraic
 • apotropaic
 • alcaic
 • altaic
 • aramaic
 • apogaic
 • alhambraic
 • antemosaic
 • barbaic
 • choleraic
 • chaldaic
 • cyrenaic
 • deltaic
 • eddaic
 • formulaic
 • fulmiaic
 • hebraic
 • judaic
 • laic
 • lamaic
 • mosaic
 • mithraic
 • mesaraic
 • mishnaic
 • meseraic
 • omphalomesaraic
 • prosaic
 • pharisaic
 • photovoltaic
 • paradisaic
 • ptolemaic
 • premosaic
 • romaic
 • spondaic
 • sodaic
 • stanzaic
 • sinaic
 • sadducaic
 • stylagalmaic
 • trochaic
 • thebaic
 • tesseraic
 • thermovoltaic
 • voltaic

Adjectives that end with